Tag Archives: ชีวิต

5 หนังสือแนะนำสำหรับการเป็น Online Entrepreneur

หนังสือแนะนำทำธุรกิจออนไลน์

ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหน ทำธุรกิจอะไรสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เราเลยเลือก 5 หนังสือแนะนำสำหรับการเป็น Online Entrepreneur

ข้อคิดในการใช้ชีวิตจาก Steve Jobs

ข้อคิดในการใช้ชีวิตจาก Steve Jobs

และนี่คือสุนทรพจน์ ข้อคิดในการใช้ชีวิตจาก Steve Jobs ที่เค้าเคยให้ไว้ในพิธีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย Standford ปี 2005 ถึงมันจะนานมากแล้ว