Tag Archives: หนังสือ

5 หนังสือแนะนำสำหรับการเป็น Online Entrepreneur

หนังสือแนะนำทำธุรกิจออนไลน์

ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหน ทำธุรกิจอะไรสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เราเลยเลือก 5 หนังสือแนะนำสำหรับการเป็น Online Entrepreneur

4 hour workweek สุดยอดคัมภีร์ไบเบิลของชาวดิจิตอลโนแมด

หนังสือ 4 hour workweek

Concept ของ The 4 hour workweek คือการทำงานโดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือจะแปลอีกนัยหนึ่งได้ว่า การใช้เวลาทำงานให้น้อยที่สุด เพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด